Процедура за предварително дефиниран проект„Повишаване на ефективността на ДАНС за борба с икономическата престъпност, включително превенция на изпирането на пари, финансирането на тероризма и предикатните престъпления“.

Програмният оператор на програма „Вътрешни работи“ финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., обявява процедура за предварително дефиниран проект „Повишаване на ефективността на ДАНС за борба с икономическата престъпност, включително превенция на изпирането на пари, финансирането на тероризма и предикатните престъпления“.

Предвидените по процедурата средства са в размер до 1 841 397 лева.

Проектът ще се изпълнява от Държавна агенция „Национална сигурност“.

Предварително дефинираният проект е насочен към въвеждането и прилагането на съвременни, адекватни механизми за борба с икономическите престъпления. Проектът също цели да развие възможностите на ДАНС за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за наблюдение на различните финансови сектори от компетентността на звеното за финансово разузнаване чрез провеждане на обучения и учебни посещения, разработване на методология за надзор, основана на анализа на риска, и обучение на служители на ДАНС за работа с разузнавателна информация от явни източници.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 10 юни 2019 г. до 17:30 часа.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани  в ИСУН 2020 на следния адрес:

 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/dbee7ba1-fed3-4155-a17c-1eed31d770ce