Процедура за предварително дефиниран проект „ Превенция и противодействие на корупцията“

Програмния оператор по програма „Вътрешни работи“, финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., обявява процедура за предварително дефиниран проект „ Превенция и противодействие на корупцията“.

Предвидените по процедурата средства в размер до 4 107 180 лева.

Проектът ще се изпълнява от дирекция „Вътрешна сигурност“ към Министерство на вътрешните работи.

Предварително дефинираният проект има за цел да повиши административния капацитет за превенция и противодействие на корупцията сред полицейските служители. Проектът ще подобри и повиши механизма и интегритета на полицейските служители, работещи в сферата на превенцията и противодействието на корупцията, както и да повиши техническия капацитет за превенция на корупцията в други държавни институции.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 8 юли 2019 г. до 17:30 часа.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани в ИСУН 2020 на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/58d22477-d078-4433-90d4-1d6743cbbb41