Процедура за предварително дефиниран проект “Разширяване на комуникационната инфраструктура на МВР”

Програмният оператор на програма „Вътрешни работи“ финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., обявява процедура за предварително дефиниран проект “Разширяване на комуникационната инфраструктура на МВР”.

Предвидените по процедурата средства са в размер до 2 738 120 лева.

Проектът ще се изпълнява от Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ - МВР.

Основната цел е развитие на комуникационната инфраструктура на МВР.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 10 юни 2019 г. до 17:30 часа.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани  в ИСУН 2020 на следния адрес:

 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/8634a906-eacc-48a8-aac1-61fa0dbdc997