Процедура за предварително дефиниран проект “Подобряване капацитета на полицейската и съдебната дейност, свързана с веществени доказателства в досъдебното производство ”

Програмният оператор на програма „Вътрешни работи“ финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., обявява процедура за предварително дефиниран проект “Подобряване капацитета на полицейската и съдебната дейност, свързана с веществени доказателства в досъдебното производство ”.

Предвидените по процедурата средства са в размер до 7 197 344 лева.

Проектът ще се изпълнява от Главна дирекция „Национална полиция“ - МВР.

Предварително дефинираният проект е насочен към подобряване на разследването на местопрестъплението, вкл. подобряване на огледа на мястото на престъплението за откриване и събиране на доказателства и подобряване на системата за съхраняване на доказателства..

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 10 юни 2019 г.,17:30 часа.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани  в ИСУН 2020 на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/2112d607-2f6c-4e94-b356-000ac3585038