Процедура за предварително дефиниран проект “Подобряване капацитета на полицейската и съдебната дейност, свързана с веществени доказателства в досъдебното производство ”

Програмният оператор на програма „Вътрешни работи“ финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., обявява процедура за предварително дефиниран проект “Подобряване капацитета на полицейската и съдебната дейност, свързана с веществени доказателства в досъдебното производство ”.

Предвидените по процедурата средства са в размер до 7 197 344 лева.

Проектът ще се изпълнява от Главна дирекция „Национална полиция“ - МВР.

Предварително дефинираният проект е насочен към подобряване на разследването на местопрестъплението, вкл. подобряване на огледа на мястото на престъплението за откриване и събиране на доказателства и подобряване на системата за съхраняване на доказателства..

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 10 юни 2019 г.,17:30 часа.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани  в ИСУН 2020 на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/2112d607-2f6c-4e94-b356-000ac3585038

 

Важно!

Насоките за кандидатстване по покана за представяне на проектно предложение за финансиране на предварително дефиниран проект „Подобряване капацитета на полицейската и съдебната дейност, свързана с веществени доказателства в досъдебното производство“ са изменени.

Изменението касае допустимостта на партньорите по проекта, както и крайният срок за подаване на проектни предложения, като същият е удължен до 17:30 часа на 14.06.2019 г. Нанесени са технически корекции във версията на английски език на комплекта с придружителни документи към формуляра за кандидатстване.

В тази връзка са изменени индикативните срокове за провеждане на процедурата, както следва:

Индикативен срок за стартиране на процедурата по оценка на постъпилите проектни предложения  – 18.06.2019 г.

Индикативен срок за приключване на процедурата по оценка на проектните предложения – 20.08.2019 г.

Индикативен срок за подписване на договор с конкретния бенефициент – 13.09.2019 г.

Насоките за кандидатстване за изменени на 28.05.2019 г.