Защитено жилище ще помага на сами деца мигранти в софийския район „Оборище“

27-01-2023 17:06

На 26.01.2023 г. в район "Оборище" се проведе информационна среща по проект „Бъдеще за децата: предоставяне на комплексна социална подкрепа за непридружени деца мигранти и бежанци“. Г-жа Надежда Бобчева, зам.-кмет на района и ръководител на проекта, разказа на гостите за направеното до момента и за предстоящите дейности. Проектът събира Район „Оборище“, Български червен кръст и Върховен комисариат за бежанците на ООН в България, които заедно ще работят по откриването на първото в страната защитено жилище за деца мигранти в България.

Жилището е ремонтирано, като предстои обзавеждане и сключване на договори със социални работници и останалата част от екипа. През месец март се очаква и официалното начало на функциониране на жилището и предоставяне на социални услуги. Сред тях ще бъдат курсове по български език, работа с психолог и най-важното – възможност децата да бъдат деца с място за игри и интересни занимания. Осигурено е изхранване, а юрист ще помага за процеса на обработка на документите и статута на децата.

На събитието присъстваха представители на Уницеф България, БЧК, „Държавна агенция за закрила на детето“, Служба „Миграция“, КНСБ, Омбудсман и още институции и организации. Всички се обединиха около идеята, че подобни проекти трябва да се реализират от повече общински и районни администрации и да се превръщат в устойчиви.