XI-то заседание на Комитета за сътрудничество по програма „Вътрешни работи“ в Осло

14-06-2023 17:21

XI-то заседание на Комитета за сътрудничество по програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 се проведе на 6 и 7 юни в Осло. Програмният оператор, дирекция „Международни проекти“ - МВР, участва в събитието заедно с останалите членове на Комитета – Министерството на правосъдието и норвежките институции: Националната дирекция на полицията (POD), Дирекцията по имиграция (UDI), Министерството на правосъдието и обществената сигурност (JD) и представители на Съвета на Европа. Наблюдателите бяха представени от Офиса на Финансовия механизъм и Националното координационно звено, МС.

Беше представена подробна информация за статуса на изпълнението на проектите, постигнатите индикатори и резултати, финансовото изпълнение и процедурите за възлагане на обществени поръчки по програмата.

Участниците разгледаха възможности за нови двустранни дейности в рамките на Фонда за двустранни отношения по програма „Вътрешни работи“ и набелязаха последващи стъпки за успешното им реализиране.