Седмо заседание на Комитета за сътрудничество по програма „Вътрешни работи“ – 10 юни 2021 г.

14-06-2021 10:05

Седмото заседание на Комитета за сътрудничество по програма „Вътрешни работи“ се проведе онлайн на 10 юни 2021 г. Представители на всички организации, определени за членове на комитета, участваха в срещата, а именно – Програмен оператор (Министерство на вътрешните работи“, Национална дирекция на полицията на Норвегия, норвежко Министерство на правосъдието и обществената сигурност, Норвежка дирекция по имиграция и Съвет на Европа. Наблюдателите бяха представени от Посолството на Кралство Норвегия в Румъния, акредитирано за България, Офиса на финансовия механизъм, Националното координационно звено и Министерството на правосъдието на България.

Участниците разгледаха измененията на Програмното споразумение, одобрени през 2021 г., планираната процедура за набиране на проектни предложения и изпълнението на предварително дефинираните проекти. Беше представена подробна информация за финансовото изпълнение на програмата и процедурите за възлагане на обществени поръчки по проектите.

Следващото заседание на комитета за сътрудничество ще се проведе през есента на 2021 г.