Стартира проект „Разработване на експертни криминалистични изследвания и дейности в Научноизследователския институт по криминалистика към МВР и техническо надграждане и разширяване на възможностите на петте основни регионални криминалистични лаборатории”

09-12-2019 17:02

На 9 декември 2019 г., в присъствието на зам.-министърa на вътрешните работи Милко Бернер, директора на Научноизследователски институт по криминалистика (НИК), представители на партньорите от Националната служба за криминално разследване – Кралство Норвегия (Крипос), директора на ОДМВР-Варна и представители на базовите научно-технически лаборатории при областните дирекции в Бургас, Плевен ,Пловдив и СДВР беше даден старт на проект „Разработване на експертни криминалистични изследвания и дейности в НИК и техническо надграждане и разширяване на възможностите на петте основни регионални криминалистични лаборатории”. Проектът се финансира от Норвежки финансов механизъм в рамките на Програма „Вътрешни работи“. Проектът ще се изпълнява в продължение на 36 месеца, а общият му бюджет е в размер на 1 973 220 евро. От тях, 1 272 644 евро са за инвестиции в техническо оборудване, а с помощта на останалите средства от бюджета на проекта в размер на 700 576 евро ще бъде закупен софтуер. В рамките на проекта се предвижда да се обнови и разшири оборудването на четири регионални криминалистични лаборатории в ОДМВР Пловдив, Бургас, Варна и Плевен, и СДВР. Целта е да се унифицира техниката, което ще доведе както до по-високо качество, така и до уеднаквяване на показателите при изготвяните в тези лаборатории изследвания. Предвидени са специализирани обучения на експерти в Норвегия и България и провеждането на научна конференция. Заложено е разработването и издаването на Практическо ръководство по криминалистика.
С реализирането на настоящия проект очакваме повишаване на възможностите на сравнителните анализи на доказателствата, събирани по досъдебните производства, за синтетични наркотици и изследване на цифрови и документни доказателства, отбеляза зам.-министър Милко Бернер. По думите му по този начин натоварването върху НИК ще се разпредели между петте регионални лаборатории в страната и като цяло процесът ще се ускори. Новото техническо оборудване ще приближи криминалистични служби на България и Норвегия, а това безспорно ще усили и сътрудничеството в рамките на Европейския съюз, допълниха представителите на Националната служба за криминално разследване – Норвегия (Крипос). Те изразиха готовност да споделят експертния си опит в различни криминалстични дисциплини в иначе отличната работа на българските си колеги. Директорът на Научноизследователския институт по криминалистика Добринка Маркова благодари за подкрепата на ръководството на министерството и усърдния труд на колегите си за свършеното до тук и пожела успешна и ползотворна работа занапред.