Откриваща конференция по проект „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица“

23-06-2022 17:08

На 21 юни 2022г., в Националния пресклуб - БТА, беше представен проект „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица“, финансиран по програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г. Проектът се изпълнява от фондация Европейски институт.
Проектът цели да повиши капацитета и да подобри механизма на взаимодействие на националните институции и неправителствени и международни организации, работещи в областта на убежището и миграцията (с фокус върху работата с непридружени малолетни и непълнолетни лица).
През изминалата година в центровете на Държавната агенция за бежанците са регистрирани 3712 непридружени деца бежанци. Основно те идват от Афганистан и Сирия. Само от началото на годината те вече са 1382. Над 90 процента от тях са момчета.
Необходимо е да бъде насочено вниманието на институциите и обществеността към особено уязвимото положение на непридружените деца бежанци. За целта трябва да бъдат идентифицирани съществуващите проблеми и трудности и да бъдат дадени препоръки на компетентните институции. В рамките на проекта е предвидено да бъде разработен профил на непридружените малолетни и непълнолетни лица в България. Ще бъде създаден уеб-базиран иновативен инструмент - пътна карта за действия при работата с непридружени деца.

Повече за проекта може да намерите тук