Информационен ден на 23.06.2021 г. по Програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм 2014- 2021 г.

09-07-2021 13:53

На 23.06.2021 г. дирекция "Международни проекти" - МВР проведе информационен ден за бенефициенти по проектите по Програма „Вътрешни работи“ на НФМ 2014-2021, на който бяха представени изискванията на Програмния оператор по отношение на оперативното и финансово изпълнение на проектите, включително и избора на изпълнител по реда на ЗОП и ПМС 118/2014 г.

В събитието участваха представители на всички бенефициенти по Програма „Вътрешни работи“ на НФМ 2014-2021.

https://www.mvr.bg/dmp/дейности/норвежки-финансов-механизъм-2014-2021/информация-и-публичност