Държавната агенция за бежанците проведе онлайн конференция за представяне на проект „Повишаване на административния капацитет на компетентните органи в областта на убежището и миграцията“

1
1
10-12-2021 09:37

Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет (ДАБ) проведе онлайн конференция за представяне на проект „Повишаване на административния капацитет на компетентните органи в областта на убежището и миграцията“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм по Програма „Вътрешни работи“ .

На събитието присъстваха представители на норвежката страна – Норвежката дирекция по имиграция, Национална полицейска служба по имиграция на Кралство Норвегия, както и представители на Министерството на вътрешните работи и други български институции и неправителствени организации.

Встъпително слово отправи ръководителят на проекта от ДАБ - г-н Иван Миланов, директор на дирекция "Международни отношения", който представи обхвата на проекта,  партньорите и националните институции, които работят по него. Г-н Миланов очерта и плана, по който се изпълняват дейностите. Г-жа Мая Петкова, директор на дирекция „Международни проекти“ в МВР, Програмен оператор по програма „Вътрешни работи“, приветства участниците и подчерта важността на проекта и на сътрудничеството с норвежката страна. Г-н Стефан Мо, ръководител на отдел в Норвежката дирекция по имиграция, сподели своя поглед към развитието на взаимодействието между институциите и подчерта, че сътрудничеството, установено по проекта, ще допринесе за обмяната на професионални знания и опит.

Проект „Повишаване на административния капацитет на компетентните органи в областта на убежището и миграцията” е насочен към подобряване на националните възможности в областта на убежището и миграцията. Проектът включва мерки за укрепване на административния капацитет на Държавната агенция за бежанците за ефективно изпълнение на нейните задължения и ще допринесе за повишаване на специфичните умения на служителите, свързани с приемане, настаняване, процедури за предоставяне на международна закрила, социална и културна адаптация, включително индивидуална оценка на потребностите на кандидатите за международна закрила. Във фокуса на проекта са непридружените деца и други уязвими групи, граждани на трети страни.

Проектът се реализира в партньорство с Главна дирекция „Гранична полиция“, Дирекция „Миграция“- МВР  и Имиграционна служба на Националната полиция на Норвегия.

Общата стойност на проекта е 2 813 306,84 лв., а срокът за изпълнение е 36 месеца до август 2023 г.