Дейности за детско развитие, неформално образование, активно участие и културна ориентация в рамките на проект „Подкрепа за бъдеще“

11-05-2022 11:30

В рамките на проект „Подкрепа за бъдеще“ се  провеждат дейности за детско развитие, неформално образование, активно участие и културна ориентация за деца, търсещи убежище и закрила в България.

Сесиите за езиково ограмотяване са с приоритетно значение. Подобряването на езиковите умения цели да ги подкрепи в усвояването на знания, нужни за адаптация и намаляване риска от социално изключване. 

С непридружените непълнолетни момчета от центъра за настаняване във Военна рампа беше проведен открит урок в Борисовата градина. Те оцветиха буквите от имената си върху работен лист, изписаха буквите от азбуката, а накрая и различни думички. Момчетата се включиха с интерес, а първите и най-бързи получиха за награда второ преминаване по трудното трасе на приключенски парк Коколандия.  

По повод Великденските празници децата бежанци от Центъра за настаняване в гр. Харманли посетиха дом за стари хора. Децата поздравиха настанените в дома и персонала с пролетни песни, и им подариха боядисани яйца и Великденска украса, изработени ръчно със старание и обич от тях.

С децата от приемателните центрове на Държавната агенция за бежанци бяха проведени пъстри работилници. В творческите занимания им помагаха студенти от Софийски университет Всички деца имаха възможност да се включат в изработването на пъстри сувенири. Изпробваха различни начини на оцветяване на яйца. Студентите разказаха на децата за различните пролетни празници в България, а в превода помагаха ангажираните с проекта социални сътрудници с редки езици. Те допълваха разказите с паралели от културата на техните страни на произход, близки до децата. Изучаването на етнология спомага за опознаване на различието и неговото приемане, за преодоляване на стереотипите и предразсъдъците, характерни за обществото и създаването на дух на толерантност и разбиране, сподели гл ас. Д-р Кремена Йорданова от катедра Етнолигия на СУ, която участва в работилниците в РПЦ-Овча купел, София.

Проект „Подкрепа за бъдеще“ се изпълнява от сдружение Каритас София в партньорство със Съвета на жените бежанки в България.