13-то заседание на Комитета за сътрудничество по програма „Вътрешни работи“

23-04-2024 13:40

Програмният оператор, дирекция „Международни проекти“ – МВР, беше домакин на 13-тото заседание на Комитета за сътрудничество по програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм (НФМ)  2014-2021 г. Срещата се провежда в ключов момент, дни преди изтичането на Програмата на 30 април.

Заседанието се проведе в хибридна форма – присъствено и онлайн, като участваха всички членове, представители на норвежките институции: Националната дирекция на полицията (POD), Дирекцията по имиграция (UDI), Министерството на правосъдието и обществената сигурност (JD) и представители на Съвета на Европа. Наблюдателите бяха представени от Офиса на Финансовия механизъм, Националното координационно звено, Министерството на  правосъдието и от Посолството на Кралство Норвегия в Румъния, акредитирано за България.

На срещата беше представена подробна информация за постигнатите резултати и индикатори по програмата, както и статуса на финансовото изпълнение. Бяха обсъдени проектни инициативи за двустранно сътрудничество между български и норвежки институции в областта на убежището, миграцията, организираната престъпност и трафика на хора. Очаква се предложенията  да бъдат финансирани от Фонда за двустранни отношения по програмата.

След заседанието участниците присъстваха на събитие по награждаването на деца, отличили се в конкурса за най-добро есе на тема: „Не“ на различията, „Да“ на толерантността и интеграцията“. Инициативата, в която са се включили 83 деца от страната, е част от проект „Подобряване на координацията и диалога между полицията и ромското общество“, финансиран от НФМ и изпълняван от Главна дирекция „Национална полиция“.

Членовете на Комитета посетиха и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, където бяха представени резултатите по проект „Повишаване капацитета на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" за по-ефективно разследване на организираната и транснационалната престъпност,  включително  обособени помещения за разпознаване и провеждане на разпити, зала за  срещи и обучения, фитнес зала за физическа подготовка, както и изцяло е реновиран и оборудван склад за съхранение на веществени доказателства.