12-то заседание на Комитета за сътрудничество по програма „Вътрешни работи“

10-11-2023 17:30

Програмният оператор, дирекция „Международни проекти“ – МВР, беше домакин на 12-тото заседание на Комитета за сътрудничество по програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. Беше представена подробна информация за напредъка на проектите, финансовото изпълнение, статуса на обществените поръчки и комуникационното представяне.

В заседанието на Комитета участваха всички членове, представители на норвежките институции: Националната дирекция на полицията (POD), Дирекцията по имиграция (UDI), Министерството на правосъдието и обществената сигурност (JD) и представители на Съвета на Европа. Наблюдателите бяха представени от Офиса на Финансовия механизъм, Националното координационно звено, Министерството на  правосъдието и от Посолството на Кралство Норвегия в Румъния, акредитирано за България.

Интерес сред участниците предизвика посещението на център за предоставяне на комплексна социална подкрепа за непридружени деца бежанци проект в столичния район „Оборище“, финансиран по проект в рамките на програмата. В защитеното жилище, което е пилотен проект за страната ни, са настанени 10 деца, за които се полагат индивидуални специализирани грижи.

Членовете на Комитета посетиха и Главна дирекция „Национална полиция“, където беше представено изпълнението на проекта „Подобряване ефективността на полицейската дейност в областта на домашното насилие и насилието основано на пола“.