Документи

Документи

Изменение на Програмното споразумение по програма "Вътрешни работи", влязло в сила на 08.02.2022 г.; и

Информация за сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма "Вътрешни работи", НФМ 2014-2021