Нормативна рамка

Документ Описание Файл
Регламент НФМ 2014-2021 г. Регламент относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. и приложения към него (на английски език) Свалете Файла
Регламент НФМ 2014-2021 (на български език) Регламент относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. (на български език) Свалете Файла
Наръчник за двустранни отношения Наръчник за двустранни отношения (на български език) Свалете Файла
Финансов наръчник Финансов наръчник (на български език) Свалете Файла
Споразумение за изпълнение на програма "Вътрешни работи" Споразумение за изпълнение на програма "Вътрешни работи" между Национално координационно звено и Mинистерството на вътрешните работи Свалете Файла