Нормативна рамка

Документ Описание Файл
Регламент за изпълнение на НФМ 2014-2021 Регламент за изпълнение на НФМ 2014-2021 Свалете Файла
Ръководство за двустранни отношения Ръководство за двустранни отношения Свалете Файла
Финансово ръководство Финансово ръководство Свалете Файла
Споразумение за изпълнение на програма "Вътрешни работи" Споразумение за изпълнение на програма "Вътрешни работи" Свалете Файла
Програмно споразумение Програмно споразумение Свалете Файла
Допълнителна информация и проекти по НФМ 2014-2021 Допълнителна информация и проекти по НФМ 2014-2021 Свалете Файла