Министерството на правосъдието подписа три договора с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ по НФМ

31-01-2020 15:29

Три договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на предефинирани проекти с бенефициент Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ /ГДИН/ бяха подписани днес в Министерството на правосъдието. Средствата са по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 (НФМ 2014-2021), Програма „Правосъдие“, като Министерството на правосъдието е определен за Програмен оператор в Меморандума за разбирателство за изпълнението на НФМ 2014-2021, сключен между Норвегия и България на 9 декември 2016 г.
Програма „Правосъдие“ включва изпълнението на 9 предефинирани проекта за модернизиране на корекционната система и досъдебното задържане,  постигане на ефективност и ефикасност в работата на съдебната система, и укрепване на върховенството на закона.
Подписаните днес договора са :
•    Проект „Осигуряване на сигурна и безопасна материална среда в затворите и арестите“;
•    Проект „Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“;
•    Проект „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“.
Те ще се изпълняват в партньорство с институции на Норвежката корекционна служба– регионални корекционни и пробационни служби и Академията за обучение на надзорен и административен персонал към Норвежката корекционна служба.  
Церемонията по подписването се състоя в присъствието на министъра на правосъдието Данаил Кирилов и на представители на Националното координационно звено. Договорите бяха подписани от проф. Николай Проданов, заместник-министър на правосъдието и ръководител на Програмния оператор и от главен комисар Ивайло Йорданов, главен директор на ГДИН.