Министерството на правосъдието публикува Бюлетин с „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“ за 2020 г.

12-02-2021 10:42

Бюлетин с „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“ за периода февруари – ноември 2020 г. е публикуван на сайта на Министерство на правосъдието, в рубрика „Права на човека“ и в портала humanrights.bg. (https://www.justice.government.bg/home/index/e97dc9ba-cad8-4284-bb1f-18890669a450)

Електронният документът, който се създава с финансовата помощ на Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г. по проект на програма „Правосъдие“ „Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на ЕСПЧ”, ще се публикува периодично, четири пъти в годината, и ще обобщава значимата актуална съдебна практика на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Целта е да се улеснят националните власти при прилагане на правозащитните стандарти на Европейската конвенция за правата на човека в ежедневната им работа.

В настоящия брой са включени всички 53 решения, постановени от Европейския съд по правата на човека за посочения период.  Съдът е заличил от списъка на делата и една жалба срещу България, поради постигнато приятелско споразумение.

Бюлетинът съдържа кратки резюмета на постановените от ЕСПЧ решения по същество и по допустимост. Решенията на Съда са систематизирани по членове от Конвенцията. Добавени са линкове към съответния брой на Бюлетин „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“, към оригиналния текст на решението в интернет страницата на ЕСПЧ, както и към превода на български език на част от решенията.