Подписване на Програмно споразумение по програма "Околна среда и изменение на климата"

  • Подписване на Програмно споразумение по програма "Околна среда и изменение на климата"
    Място на събитието:
    Национален дворец на културата

В рамките на неформалния Съвет по околна среда в София на 10 април България и Норвегия ще подпишат първото споразумение за новия програмен период по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Страната ни получава финансов ресурс от 30,5 млн. лв. по програма „Околна среда и изменение на климата“ за изпълнение на мерки в областите наблюдение, управление и подобряване на екологичния статус на морските води, управление на отпадъците, адаптация към климатичните изменения. Ще бъдат финансирани проекти, които надграждат постигнатите резултати от предходния програмен период, продължават и развиват сътрудничеството с партньорите от страните-донори.