Следващите поколения в община Поморие – по-отговорни при използването на ресурсите и въвлечени в трансформацията към кръгова икономика чрез образователни, осведомителни и промоционно-демонстрационни мерки

Име на проекта: Следващите поколения в община Поморие – по-отговорни при използването на ресурсите и въвлечени в трансформацията към кръгова икономика чрез образователни, осведомителни и промоционно-демонстрационни мерки

Номер на проекта: BGENVIRONMENT-3.001-0012-C01

Бенефициент: Основно училище "Христо Ботев"

Партньори

- Основно училище "Свети Паисий Хилендарски";

- Детска градина "Сребърно звънче";

- International Development Norway AS.

Бюджет: 199 818, 169 евро 

Начало на изпълнение: 25.07.2022г. 

Продължителност: 21 месеца