Проект „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“ по „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“

Име на проекта: „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“

Номер на проекта: BGENVIRONMENT-2.003-0001

Бенефициент: Община Белослав

Партньори:

  • ЕКОИНВЕСТ АСЕТС АД
  • ЗЕЛЕНА ИНДУСТРИЯ, ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР Фондация

Интернейшънъл Девелопмент Норвегия

Бюджет: 143 934,73

Начало на изпълнението: Договор за предоставяне на БФП № Д-33-12/10.03.2021 г.

Продължителност: 24 месеца

Обща информация