Проект „Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив“ по „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“

Име на проекта: „Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив“

Номер на проекта: BGENVIRONMENT-2.003-0003

Бенефициент: Община Бургас

Партньори:

Фондация „Шанс за децата и природата на България“

NGO The Blue Army

Бюджет: 140 403,03 евро

Начало на изпълнението: Договор за предоставяне на БФП № Д-33-8/ 26.02.2021 г.

Продължителност: 14 месеца

Обща информация