Проект „Ограничаване на морските отпадъци в община Приморско“ по „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“

Име на проекта: „Ограничаване на морските отпадъци в община Приморско“

Номер на проекта: BGENVIRONMENT – 2.003-0007

Бенефициент: Община Приморско

Партньори: ПРИМ-ЛАН ЕООД

Бюджет: 138 562,99 евро

Начало на изпълнението: Договор за предоставяне на БФП № Д-33-10/ 26.02.2021 г.

Продължителност: 24 месеца

Обща информация