Проект „Намаляване на морските отпадъци от земни източници в целева акватория на територията на община Поморие в едно с образовано и информирано общество спрямо замърсяването на морските води“

Име на проекта: „Намаляване на морските отпадъци от земни източници в целева акватория на територията на община Поморие в едно с образовано и информирано общество спрямо замърсяването на морските води“

Номер на проекта: BGENVIRONMENT-2.003-0006

Бенефициент: Община Поморие

Партньори:

  • Местна инициативна рибарска група Поморие
  • International Development Norway AS

Бюджет: 153 530,46 евро

Начало на изпълнението: Договор за предоставяне на БФП № Д-33-7/ 26.02.2021 г.

Продължителност: 24 месеца

Обща информация