Предефиниран проект №3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“

Име на проекта: „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“

Номер на проекта: BGENVIRONMENT-4.001

Бенефициент: Национален доверителен екофонд

Партньори:

- Столична община;

- Община Пловдив;

- Община Варна;

- Община Бургас;

- Община Кърджали:

- Община Русе;

- Община Стара Загора;

- Община Сливен;

- Норвежката асоциация на местните власти (KS).

Бюджет: 2 800 000 евро

Начало на изпълнението: Договор за предоставяне на БФП № Д-33-5/04.02.2021 г.

Продължителност: 42 месеца

Обща информация

Пресконференция