Предефиниран проект № 1 „Остойностяване и интегриране на екосистемните услуги“

Име на проекта: „Остойностяване и интегриране на екосистемните услуги“

Номер на проекта: BGENVIRONMENT-1.001-0001

Бенефициент: Министерство на околната среда и водите

Партньор: Норвежки институт за изследване на природата (NINA)

Бюджет: 1 781 058.37 евро

Дата на стартиране: Заповед на министъра на околната среда и водите № РД-758/23.08.2022 г.

Продължителност: 24 месеца 

 

Обща информация