"GoGreenLocal – АКТИВНИ ПОЛИТКИ НА МЕСТНО НИВО ЗА АДАПТАЦИЯ И СМЕКЧАВАНЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ"

Име на проекта: "GoGreenLocal – АКТИВНИ ПОЛИТКИ НА МЕСТНО НИВО ЗА АДАПТАЦИЯ И СМЕКЧАВАНЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ"

Номер на проекта: BGENVIRONMENT-4.004-0004-C01

Бенефициент: Община Перник

Партньори:

  • Община Бобов Дол;
  • Региоплан ЕООД.

Бюджет506 526.667 евро 

Начало на изпълнението: 20.07.2022 г.

Продължителност: 22 месеца

 

Кратка информация

Общата цел на проекта е повишаване капацитета на общините Перник и Бобов дол за разработването и прилагането на активни политики на местно ниво за намаляване емисиите на парникови газове и адаптация и смекчаване на климатичните промени Специфичните цели на проекта са:

• Създаване на механизъм за анализ, оценка и адаптиране на стратегическите документи на регионално и местно ниво за прилагането на активни политики за намаляване емисиите на парниковите газове и адаптация и смекчаване на климатичните промени

• Мобилизиране и повишаване на местния административен и икономически потенциал за намаляване емисиите на парниковите газове и адаптация и смекчаване на климатичните промени на местно ниво

• Насърчаване прилагането на политики на местно ниво за намаляване емисиите на парниковите газове и адаптация и смекчаване на климатичните промени чрез изпълнение на пилотни мерки.