ПОКАНА ПО ФОНДА ЗА ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМА „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ“ - СХЕМА ЗА ПОДКРЕПА НА ПЪТУВАНИЯ.