Столична община откри реновирания Амфитеатър в парк “Възраждане“ по проект BGENVIRONMENT-4.001-0001-C04 Предефиниран проект №3

17-10-2023 11:15

Столична община, партньор по проект BGENVIRONMENT-4.001-0001-C04 Предефиниран проект №3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021г., откри заедно с бенефициента по проекта - Национален доверителен екофонд (НДЕФ),  обновения  „Амфитеатър“ в парк „Възраждане“ в гр. София.

На събитието по откриването на обекта присъстваха настоящият кмет на Столична община- г-жа Йорданка Фандъкова, кмета на район Възраждане – г-жа Савина Савова, както и други заинтересовани лица.

Идеята на този обновен обект е да послужи на малки и големи, родители и ученици, които търсят място за отдих и игра, но и място за събития, както и уроци на открито.

Кметът на София - г-жа Фандъкова изрази своите благодарности на всички, подкрепили инициатива за „по-зелена“ София, както и повече оползотворени градски площи.

Борбата с климатичните проблеми и глобалното затопляне, което видяхме и това лято, изискват мерки към съществуващите пространства. Това беше и причината да превърнем това пространство в прекрасния парк “Възраждане”. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова пред журналисти, по време на откриването на новото "охладено" пространство в парка.