Резултати от процедура „Малка грантова схема за пилотни модели за пречистване на морските води“ по Резултат 2 : „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води"

22-06-2020 08:15

Програмният оператор по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ по , публикува Списък на проектите, които не са допуснати до етап на техническа и финансова оценка и мотивите за това по  Процедура BGENVIRONMENT-2.002  „Малка грантова схема  за пилотни модели за пречистване на морските води“ по Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води".

В рамките на крайният срок – 28.02.2020 г. беше подадено едно проектно предложение, което не преминава първият етап на административно съответствие и допустимост.

Списъкът с мотивите за отхвърляне на проектното предложение по  „Малка грантова схема  за пилотни модели за пречистване на морските води“, ще намерите ТУК