Резултати от оценката по Открита покана № 1 „Дифузно замърсяване на морски води“ по Резултат 2 : „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води"

21-05-2020 15:42

Програмният оператор по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ по , публикува Списък на проектите, които не са допуснати до етап на техническа и финансова оценка и мотивите за това по Открита покана № 1 „Дифузно замърсяване на морски води“ по Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води".

В рамките на крайният срок – 16.01.2020 г. беше подадено едно проектно предложение, което не преминава първият етап на административно съответствие и допустимост.

Списъкът с мотивите за отхвърляне на проектното предложение по Открита покана № 1 „Дифузно замърсяване на морски води“, ще намерите ТУК