Проведоха се регионални заключителни конференции по проект BGENVIRONMENT-4.002-0010-C03 “Променяме се с климата”

27-07-2023 10:02

На 30 юни 2023г. в актовата зала на СУ „Цветан Радославов“ в град Свищов се състоя регионалната заключителна конференция по проект BGENVIRONMENT-4.002-0010-C03 “Променяме се с климата” финансиран от програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“, на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Идеята на събитието беше да запознае присъстващите с училищните проектни дейности,  кампании и  между училищните инициативи. Пример за тези инициативи са проведената от учениците кампания „Втори живот за нашите дрехи“, изградената система за разделно събиране и рециклиране, както и проведените проучвания за използването на алтернативен транспорт и изработването на модел на пчелно семейство. Проведен е и конкурс за положителното влияние на пчелите върху природата и човека и въздействието на климатичните промени върху жизнения цикъл на пчелите и  подобряването на качеството на живота на Земята.

Към края на събитието беше оставена и възможност за обсъждане на предложения от страна на участниците относно продължаването на определени дейности на местно ниво и през следващата учебна година.

Друг аспект от дискусията беше представянето на финалната версия на изготвения онлайн портал KLIMADAPT, наличен тук https://www.klimadapt.org/.

На 4 юли 2023, един от проектните партньори, ПГСС „Бузема“, проведе регионална заключителна конференция. По време на събитието друг от партньорите по проекта - сдружение „Институт по прогресивно образование“, представи обстойно преимуществата на онлайн портала. Гражданите, учениците и учителите ще имат бърз и лесен достъп до редица образователни и информационни материали, свързани с климатичните промени и прилагането на мерки за справяне с тях. В тази връзка учениците от СУ “Цветан Радославов“ са адресирали проблемите с климата като са създали свой компост в училищния двор използван за наторяване на овощните дръвчета, като допълнение към това децата провеждат и изследвания относно влиянието на климатичните промени върху почвите.

 

Повече информация може да намерите тук:

 

https://changingwithclimate-bg.org/