По проект BGENVIRONMENT-3.001-0006-C02 ”Живей в кръговрата! Разреши проблема!“ в ЧОУ „Образователни технологии“ се проведе екологична кампания за отбелязване на Световния ден на Земята

21-07-2023 14:47

Частно основно училище "Образователни технологии", бенефициент по проект BGENVIRONMENT-3.001-0006-C02 ”Живей в кръговрата! Разреши проблема!“ по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021г., проведе екологична кампания по повод Световния ден на Земята като част от дейностите по проекта. В рамките на кампанията ученици от всички възрасти участваха в множество дейности, свързани с опазването на околната среда, които продължиха цял месец – втората половина на м. април и първата на м. май.

 Първокласниците от училището използваха добре познатите от ежедневието ни предмети за засаждането на семена с различни цветя, използвайки стар лампион и изработиха хранилки за птички от стари бутилки.

Децата във втори и трети клас пък изразиха своята креативност като вдъхнаха нов живот на рециклирани отпадъчни материали, сътворявайки с тях декора за спектакъла за завършване на учебната година , както и играчки от хартия и пластмасови капачки.

Съчинения на тема „Трябва да бъдем по- мъдри, а не по- модерни“ бяха представени от учениците в четвърти клас, като отличените работи бяха изложени във фоайето на училището. Децата взеха и участие и  в дискусия, проведена на английски език на тема I am recycling ! (Reduce, Reuse, Recycle).

По-големите ученици бяха част от едномесечно предизвикателство „Еко патрул“, по време на което дежурният ученик следи дали всички ученици в класа изхвърлят отпадъците си разделно. Заедно с това, учениците облагородиха и дворното пространство с цветя и дръвчета.