ПО на Програма ООСКП обявява резултатите от „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“

30-10-2020 12:15

Програмният оператор на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ обявява списъка на проектите за финансиране по „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“, Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води“.

 

Списъка ще намерите ТУК.