Отбелязваме 31 октомври под наслов „Заедно за по-синьо Черно море“

30-10-2020 17:00

В навечерието на 31 октомври – Международен ден на Черно море, България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна препотвърдиха ангажимента за възстановяване и опазване на морската околна среда с форум под наслов „Заедно за по-синьо Черно море“. Събитието беше открито от заместник-министъра на околната среда и водите Атанаска Николова и се проведе онлайн.

„Опазването и възстановяването на морската околна среда е наш морален дълг. Въпреки големите предизвикателства, все още имаме шанс да възстановим нашите морски екосистеми, ако действаме решително и последователно и постигнем устойчив баланс между начина, по който използваме моретата, и влиянието ни върху морската среда. Там, където е установено регионално сътрудничество и такова се осъществява последователно, негативните тенденции при определени видове натиск започват да се обръщат“, каза Николова при откриването. Тя добави, че през последните три години тенденцията за подобрение на състоянието на морската среда се запазва и това е мотив за още по-усилена и целенасочена работа.

Зам.-министър Николова допълни, че доброто състоянието на Черно море и устойчивото развитие на крайбрежието му е сред приоритетите на българското правителство. Тя акцентира върху развитието на Черноморския регион и инфраструктурните инвестиции, осъществени чрез подкрепата на различни финансови инструменти. С приветствия към участниците се включиха кметът на община Бургас Димитър Николов и изпълнителният директор на Постоянния секретариат на Комисията за опазване на Черно море от замърсяване Халил Ибрахим Сюр.

Ивелина Василева, председател на парламентарната Комисия по околната среда и водите, даде старт на дискусията „Черно море – грижата днес за по-добро утре“. „България работи активно в контекста на международното законодателство като активен член на  конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване. Като страна членка на Европейския съюз България изпълнява ангажиментите си по прилагане на националното законодателство с цел постигане на по-добро екологично състояние на морските води“, каза Ивелина Василева. Тя допълни, че страната ни въвежда и прилага принципите на синята икономика, както и на дългосрочната европейска стратегия „Син растеж“, които са ключ към устойчивото развитие на морските дейности, корабоплаването, туризма и устойчивата заетост.

В дискусията взеха участие Ирина Ставчук,  Наталия Третякова и Мая Джавакишвили, комисари на Украйна, Русия и Грузия в Комисията за опазване на Черно море от замърсявания, които споделиха добри практики и решения за опазването на морската среда. Във форума се включи и изпълнителният директор на Националния център за териториално развитие проф. д-р арх. Веселина Троева.

В рамките на събитието беше подчертана значимостта и успешната реализация на редица проекти, финансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в подкрепа на политиката за подобряване и опазване на  морската околна среда.

Бяха отличени шест общини от Черноморския регион, които ще получат безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на своите проекти по „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ 2014 – 2021 г. Общините Поморие, Бургас, Приморско, Белослав, Несебър и Шабла ще реализират своите иновативни идеи с партньорски организации от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Тазгодишният онлайн формат на събитието, посветено на Международния ден на Черно море, събра представители на различни държави, институции, академични среди и експерти – всички, обединени от грижата за Черно море.

 

На 31-ви октомври 1996 г. на международно ниво е подписан Стратегическият план за действие за възстановяване и опазване на Черно море. Планът е във връзка с Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване (т. нар. Букурещка конвенция) подписана през 1992 г. от шестте черноморски държави - България, Грузия, Русия, Румъния, Турция и Украйна. Отбелязването му цели да обърне общественото внимание към проблемите на морето и начините за неговото опазване. Поради своята специфика Черно море е една от най-уязвимите морски екосистеми в света. За да бъдат запазени неговата жизненост и ресурси все по-неотложна става нуждата интензивните човешки дейности в морето да бъдат много внимателно преценени и по-щадящо прилагани.