Обучение на учители беше проведено по проект BGENVIRONMENT-3.001-0004-C01 „Училище без отпадъци“

25-07-2023 14:56

На 10.07.2023 г. в град в Дупница се проведе специализирано обучение за учители по проект BGENVIRONMENT-3.001-0004-C01 „Училище без отпадъци“ по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“, финансиран от ФМ на ЕИП 2014-2021г. Лектори на събитието бяха експерти от единия от партньорите по проекта - Фондация „Зелена индустрия, иновации и технологичен трансфер“, а участие в него взеха представители и учители на бенефициента -  Средно езиково училище „Св. Паисий Хилендарски“ – Дупница, на партньорите Основно училище „Христо Ботев“, село Крайници, ПГ „Христо Ботев“, гр. Дупница, както и допълнителни участници от Детска градина „Калина“ в гр. Дупница.

Основни теми, дискутирани в рамките на обучението, бяха влиянието на отпадъците върху околната среда и начините за намаляването им, както и кръговата икономика и ресурсната ефективност.

Друг акцент, на който наблегнаха лекторите, беше разделното събиране на отпадъци, основите на рециклирането на битови отпадъци , както и компостирането.