Община Кочериново разработи Ръководство за компостиране по проект BGENVIRONMENT-4.003-0017-C01 „Прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени“

19-07-2023 11:40

Знаете ли, че две трети от битовите отпадъците се състоят от органични компоненти?

Когато изхвърляме, например- цветя, стари плодове, зеленчуци и техните обелки и много други, стимулираме естествения процес на разграждане на органичните отпадъци в присъствието на кислород и милион малки микроорганизми.

Компостирането е още начин за естественото обогатяване на почвата, оползотворявайки нашите органични отпадъци. Също така това е един енергоспестяващ и екологичен процес, който освен че превръща отпадъка ни в ресурс, намалява и освобождаването на парниковите газове в атмосферата.

Като партньор по проект BGENVIRONMENT-4.003-0017-C01 „Прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени“ по Програма “Опазване на околната среда и климатичните промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021г., община Кочериново  разработи Ръководство за компостиране в населените места, като средство за намаляването на вредното въздействие върху околната среда и изменението на климата. Документът съдържа както информация за процеса на компостиране, така и полезни практически съвети за това как правилно да се създадат подходящи условия за компостиране в домашни условия.