Новоизграденото и преобразено зелено градско простроство между ул. „Оборище“ и паркинг „Гурко“ спечели в конкурса "Сграда на годината

22-02-2024 16:59

Градското пространство между ул. „Оборище“ и паркинг „Гурко“ спечели в конкурса „Сграда на годината", който се проведе под патронажа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в категорията „Проекти, свързани с развитието на градовете“.

Облагородяването на парка беше извършено съвместно община Бургас, използвайки средства от два европейски проекта, един от които е Предефиниран проект №3" Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България", финансиран по Програма "Опазване на околната среда и климатични промени" на ФМ на ЕИП 2014-2021г. В изграждането на новото градско пространство бяха използвани изцяло естествени материали, а материалите от разчистването на терена бяха повторно използвани за целите на ново създадения парка, следвайки устойчив подход към околната среда.

Паркът, още наречен Healing Island, е мярка в посока  адаптирането на градската среда към климатичните промени. Поради тази причина, проектът е важен за намаляването на ефекта на топлинните острови и подпомагане на биоразнообразието.

Освен това, паркът има и социален аспект, като пример за това е наличието на кътове за движение и физиотерапия, кътове за звукова и водна терапия, парков подиум, както и тактилни пейки, на които хора на всякаква възраст могат да се насладят на това място за отдих.