Община Бургас откри нов градски парк по проект BGENVIRONMENT-4.001-0001-C04 „Предефиниран проект №3 Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“

13-10-2023 16:26

Община Бургас, партньор по проект BGENVIRONMENT-4.001-0001-C04 Предефиниран проект №3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, финансиран по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021г., с бенефициент Национален доверителен екофонд (НДЕФ), откри официално нов парк, намиращ се в района между улиците „Оборище“ и „Генерал Гурко“ в града.

Паркът е изграден от естествени материали, за да пресъздава максимално природната среда. Обектът съчетава редица мерки за адаптация и смекчаване към климатичните промени. Примери за това са озеленяването на прилежащите площи, изграждането на водна каскада, която ще подпомогне подобряването на биоразнообразието и ще осигури достатъчно влажност за растенията. От друга страна, изгражданата на инфраструктура за „жива зелена стена“, се използва за изолиране на сгради, като ще намали топлинните загуби и ще подобри качеството на въздуха. Изградената фотоволтаична централа ще намали зависимостта от енергийни конвенционални източници и ще доведе до намаляване на парниковите газове.

Друга мярка за адаптацията към променящия се климат е инсталирането и на енергоспестяващо осветление, което ще помогне за намаляване на енергийната консумация и емисиите на парникови газове, като същевременно подобрява видимостта и безопасността. В допълнение, интегрирането на възобновяемите енергийни източници в зарядната инфраструктура за електромобили ще подпомогне от своя страна прехода към използването на електромобилите и, успоредно с това, ще доведе до намаляване на емисиите от транспортния сектор.

В парка също така могат да бъдат намерени и т.н „умни пейки“ , които са предназначени за зареждане на мобилни устройства. Възможността за видеонаблюдение през публичен линк към местата за паркиране и местата за ел. зареждане на автомобили, превръщат парка в идеално място за отдих, съчетавайки удобствата на технологиите, заедно с преимуществата на природата.