Министерството на околната среда и водите съвместно с УНИЦЕФ България представиха „Общ коментар №26 относно правата на децата и околната среда, с акцент върху изменението на климата“

25-10-2023 11:13

На 18 октомври т.г. Министерството на околната среда и водите и УНИЦЕФ България представиха тазгодишния „Общ коментар №26 относно правата на децата и околната среда, с акцент върху изменението на климата“ на Комитета на ООН по правата на детето.

Общият коментар №26 за пръв път предоставя изчерпателно тълкуване на задълженията на държавите членки по Конвенцията на ООН за правата на детето при предприемането на действия за справяне с проблемите на околната среда и климатичните промени.

В рамките на дискусиите по представянето на документа министърът на околната среда и водите - г-н Юлиян Попов, отправи следното послание кум децата: „Не попадайте в капана на т.нар. климатична тревожност, важно е да се насочим към решенията, а такива има- и за смекчаване на климатичните промени чрез намаляване и премахване на индустриалните енергийни парникови газове, и за адаптация кум климатичните промени“.

По време на събитието беше демонстрирана и специална изложба, изработена по проект ‚Живей в кръговрата! Разреши проблема!“, финансиран по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021г. С интересна пиеса децата от Частно основно училище „Образователни технологии“, бенефициент по проекта, пък разказаха за влиянието на климатичните промени върху околната среда.