Конференция по проект BGENVIRONMENT-1.001-0001-C01 „Остойностяване и интегриране на екосистемните услуги“ се проведе на 14.11.2023г.

04-12-2023 16:46

На 14 ноември 2023 г. се проведе конференция във връзка с изпълнението на BGENVIRONMENT-1.001-0001-C01 Предефиниран проект 1 „Остойностяване и интегриране на екосистемните услуги“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на ФМ на ЕИП.

 Основната цел на проекта е да допринесе за интегрирането на екосистемните услуги в националното планиране, счетоводство и отчитане, като целеви е секторът на туризма. В резултат от проекта ще бъде разработена система за остойностяване на услугите за 9 типа български екосистеми.

В състоялото се събитие участие взеха представители на заинтересованите страни, на които бе представена концепцията за екосистемните услуги, както и опита на България, Великобритания и Франция в остойностяването на тези услуги.