Информационни и образователни дейности, насочени към разделното събиране на отпадъци, ще се проведат в СЕУ „Паисий Хилендарски“, гр. Дупница

07-06-2023 13:35

В рамките на Европейската зелена седмица, на 08.06.2023 г., СЕУ „Паисий Хилендарски“, гр. Дупница, организира откриваща пресконференция по проект № BGENVIRONMENT – 3.001-0004 „Училище без отпадъци“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021.

Конференцията ще се проведе в сградата на училището от 14:00 ч., като участие в нея ще вземат и партньорите по проекта - ПГ „Христо Ботев“, гр. Дупница, ОУ „Христо Ботев“, с. Крайници, Фондация "Зелена индустрия, иновации и технологичен трансфер" и International Development, Норвегия.

Предвидена е и допълнителна програма с начален час 10:30 ч., включваща различни информационни и образователни дейности, насочени към разделното събиране на отпадъци.