Информационен ден - УЕБИНАР по Покана за подбор на проектни предложения „Дифузно замърсяване на морски води“

31-03-2021 17:21

Програмният оператор на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ ще проведе Информационен ден на 15 Април 2021 г. 14:00 часа.  в онлайн формат по обявената покана за подбор на проектни предложения „Дифузно замърсяване на морски води“ по Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води".

Целта на поканата е да бъде разработена методология за оценка на натиска и въздействието от дифузни източници на замърсяване (включително атмосферни отлагания) върху морската среда и да бъдат предложени мерки за намаляване на замърсяването от сухоземни източници върху морската среда.

Поканата е насочена към следните заинтересовани страни: образователни, научни и изследователски институции.

                                                                                     

Желаещите да участват на Информационния ден следва най-късно до 13 Април 2021 г. да изпратят регистрационна форма, която може да намерите ТУК.

На регистриралите се за участие ще бъдат изпратени програма и линк за присъединяване към събитието.

Информация за обявената покана можете да намерите ТУК

 

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. предоставя средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн. Целта е намаляване на икономическите и социалните различия в Европа и засилване на двустранните отношения между страните-донори и страните-бенефициенти чрез финансиране на няколко приоритетни сектора, сред които околна среда, гражданско общество и др.