Информационен ден по „Малка грантова схема за пилотни модели за пречистване на морските води“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“

20-12-2019 16:59

На 07 Януари 2020 г. Програмният оператор на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ ще проведе Информационен ден в зала Европа, намираща се в сградата на МОСВ, бул. Мария Луиза № 22 за обявената Покана за подбор на проектни предложения по „Малка грантова схема  за пилотни модели за пречистване на морските води“ по Резултат 2  „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води".

Целта на Малката грантова схема е да бъдат финансирани проекти, прилагащи пилотни методи и технологии за пречистване на морските води.

 

  Програмата на събитието можете да намерите ТУК

 

 Поради ограничения брой места, желаещите да присъстват на Информационния ден следва най-късно до 03 Януари 2020 г. да изпратят регистрационна форма, която може да намерите ТУК.

Програмният оператор си запазва правото след запълване капацитета на залата да отхвърли заявления за участия.

 

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. предоставя средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн. Целта е намаляване на икономическите и социалните различия в Европа и засилване на двустранните отношения между страните-донори и страните-бенефициенти чрез финансиране на няколко приоритетни сектора, сред които околна среда, гражданско общество и др.