Информационен ден по покана за подбор на проектни предложения по „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“

07-02-2020 00:00

На 20 Февруари 2020 г. Програмният оператор на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ ще проведе Информационен ден в град Бургас, експозиционен център „Флора“, Приморски паркзала № 2, за обявената Покана за подбор на проектни предложения по „Малка грантова схема  за мерки за намаляване на морските отпадъци“ по Резултат 2  „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води".

Целта на Малката грантова схема е да бъдат финансирани проекти, прилагащи инициативи за намаляване на количеството отпадъци в морската среда, включително обучения и повишаване на осведомеността по отношение на замърсяването на морските води.

 

  Програмата на събитието можете да намерите ТУК

 

     Поради ограничения брой места, желаещите да присъстват на Информационния ден следва най-късно до 14 Февруари 2020 г. да изпратят регистрационна форма, която може да намерите ТУК.

Програмният оператор си запазва правото след запълване капацитета на залата да отхвърли заявления за участия.

Презентация от Информационен ден в град Бургас на 20.02.2020

 

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. предоставя средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн. Целта е намаляване на икономическите и социалните различия в Европа и засилване на двустранните отношения между страните-донори и страните-бенефициенти чрез финансиране на няколко приоритетни сектора, сред които околна среда, гражданско общество и др.