Информационен ден по покана за подбор на проектни предложения „Дифузно замърсяване на морски води“ по програма "Опазване на околната среда и климатични промени"

04-11-2019 16:36

  На 12 Ноември 2019 г. Програмният оператор на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ ще проведе Информационен ден в зала Европа, намираща се в сградата на МОСВ, бул. Мария Луиза № 22 за обявената Покана за подбор на проектни предложения „Дифузно замърсяване на морски води“ по Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води".

Целта на поканата е да бъде разработена методология за оценка на натиска и въздействието от дифузни източници на замърсяване (включително атмосферни отлагания) върху морската среда и да бъдат предложени мерки за намаляване на замърсяването от сухоземни източници върху морската среда.

Поканата е насочена към следните заинтересовани страни: образователни, научни и изследователски институции.

 

  Програмата на събитието можете да намерите ТУК

 

     Поради ограничения брой места, желаещите да присъстват на Информационния ден следва най-късно до 08 Ноември 2019 г. да изпратят регистрационна форма, която може да намерите ТУК.

Програмният оператор си запазва правото след запълване капацитета на залата да отхвърли заявления за участия.

 

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. предоставя средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн. Целта е намаляване на икономическите и социалните различия в Европа и засилване на двустранните отношения между страните-донори и страните-бенефициенти чрез финансиране на няколко приоритетни сектора, сред които околна среда, гражданско общество и др.