Експерти от 6 български общини участваха в работно посещение до Норвегия по проект BGENVIRONMENT-4.004-0010 „Черноморска Електромобилност“

06-07-2023 15:49

В рамките на проект BGENVIRONMENT-4.004-0010 „Черноморска Електромобилност“ по програма "Опазване на околната среда и климатични промени" на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. се проведе работно посещение в гр. Халден, където е седалището на норвежкия партньор - Smart Innovation Norway AS. Визитата се осъществи в периода 28.06.2023 – 02.07.2023 г. и целеше запознаване с добри практики от Норвегия и повишаване знанията на общинските служители от българските общини по проекта - Каварна, Бяла, Дългопол, Долни Чифлик, Несебър и Приморско, за разработване и прилагане на иновативни мерки за адаптация към климатичните промени на местно ниво.

Работната програма на посещението включваше теоретично представяне на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени с акцент в областта на транспорта, споделяне на норвежкия опит в разработването на политики и инициативи за електромобилност, презентиране на проекти за електромобилност, изпълнявани от Smart Innovation Norway, представяне на реализирани инициативи за електромобилност в норвежкия транспортен и морски сектор.

С оглед запознаване с вече утвърдени действащи екологични и иновативни практики и постигнатите ползи и резултати от приложените мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени в областта на транспорта на местно ниво, в т.ч. от използването на електромобили, българските експерти посетиха общините Халден и Фрѐдрикста. Там на място им бяха представени инициативата за електромобилност Smart City Halden, както и пасажерски терминал във Фрѐдрикста за пътуване с електрически пътнически ферибот.