ЧПГ „Образователни технологии“ проведе кампания по случай Световния ден на водата

27-03-2023 10:41

На 22 март 2023 г. учениците от ЧПГ „Образователни технологии“ отбелязаха Световния ден на водата. Инициативата беше част от дейностите по проект BGENVIRONMENT-3.001-0006-C01 „Живей в кръговрата! Разреши проблема!“, който е финансиран от програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ (ООСКП) на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021.

Мотото тази година беше „Ускори промяната!“, свързано с целите за устойчиво развитие на ООН до 2020 г., като основен акцент беше поставен върху цел 6 „Осигуряване на наличие и устойчиво управление на водата и канализация за всички“). Учениците се включиха в няколко активности.

Децата от профил „Софтуерни и хардуерни науки“ и извънкласна дейност „Арт – изкуство“ твориха на тема „Красотата на водата“.

Учениците от профил „Биология и Химия“ – 12. клас проучиха задълбочено проблемите, свързани с намаляване на питейната вода и замърсяването на световния океан главно с пластмасови отпадъци. В изготвената от тях презентация бяха засегнати тези проблеми, последствията от тях, бъдещите тенденции и най-вече личната отговорност на всеки от нас. При представянето на презентацията пред учениците от 8. до 11. клас възникнаха дискусии по темата и учениците изложиха своите предложения за лични действия за намаляване разхищението на питейна вода и неправомерното изхвърляне на отпадъци. Учениците имаха възможност да посочат какви действия лично те са предприели и какво още биха могли да направят, за да ускорим промяната, попълвайки формуляр с въпроси. Очертаха се оригинални предложения, които могат да се прилагат в училище и в домовете ни. Породиха се и идеи за различни бъдещи инициативи, които скоро ще бъдат реализирани.