5 юни – Международен ден на околната среда

05-06-2021 05:25

ООН обяви 2021 г. - 2030 г. за Десетилетие за възстановяване на екосистемите – глобална инициатива за засилване на връзката между хората и природата. Тя е неразривна, но динамиката й се променя драстично – след масовата експлоатация на природните ресурси днес основната ни задача е възвръщането на екологичното равновесие.

Реципрочността и балансът са в основата на социалните взаимоотношения и човек естествено се стреми към тях. Но взаимоотношенията ни с природата са различни. Защото екологичните проблеми не са въпрос на личен избор. Те са глобални и са трупани с десетилетия, но отговор винаги има.

Норвегия например залага на ранното образование. То започва от детската градина и е национален приоритет. Така учители и деца, учени, родители и съседи заедно правят първите стъпки за устойчиво потребление, енергийна ефективност, защита на биоразнообразието. Децата не използват тези думи, но бързо осъзнават колко скъпоценна е водата, кои са застрашените видове и колко интересно е да се измислят играчки и технологии, които щадят и пазят природата.

В България и останалите страни от Европейското икономическо пространство (ЕИП), Финансовият механизъм на ЕИП и Норвежкият финансов механизъм също дават стимул за такова участие. И подпомагат общите ни усилия за развитие и промяна.

На Международния ден на околната среда Програма „Опазване на околната среда и климатични промени” поставя акцент върху екологичното образование и ролята на децата във взаимоотношенията ни с природата.

На линка по-долу може да чуете откъси от разговора на Василена Мирчева от БНР със Силвия Рангелова, директор на програмния оператор, и Свейн Ботвик от Норвежката агенция по околна среда:

https://bnr.bg/hristobotev/post/101477809

За по-чиста планета и приобщаващ свят, честит празник!