Търсене и намиране на партньори за реализиране на проекти в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст и създаването на иновативни младежки центрове

 • Търсене и намиране на партньори за реализиране на проекти в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст и създаването на иновативни младежки центрове
  Място на събитието:
  Sofia

ОТБЕЛЕЖЕТЕ ТАЗИ ДАТА ВЪВ ВАШИЯ КАЛЕНДАР!

24 октомври, 2018 г.

Министерството на образованието и науката е Програмен оператор (ПО) на Програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана със средствата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство  2014-2021 г..

На 24 октомври, 2018, Програмният оператор ще бъде домакин на среща за създаване на партньорства между организациите от страните-донори (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) и българските местни власти и организации, които имат интерес към създаването на съвместни проекти по тази програма (вижте програмата на събитието тук).

Участниците в срещата ще имат възможност да се запознаят с потенциални партньори и да обсъдят идеи и проекти от общ интерес в следните сфери:

 • разработване на местни планове за развитие на общините;
 • подкрепа на ранното детско образование и грижи;
 • създаване и развитие на младежки центрове.

Срещата за създаване на партньорства ще се проведе в София  (залата ще бъде обявена допълнително).

Официалният език на срещата ще бъде английски (по време на пленарните сесии ще има осигурен официален превод).

Програмният оператор ще осигури кафе-паузи и обед за всички участници.   

На участниците от страните-донори Програмният оператор ще покрие също и следните разходи:

 • самолетните билети от страната-донор до София (в съответствие с наличните възможности към момента на регистрацията за срещата);
 • трансфери в София (летище-хотел-летище);
 • до две нощувки (23 и 24 октомври) и храна в рамките на два дни.

Всяка организация, която има интерес към събитието, може да изпрати до 2 участника. Те трябва да попълнят приложения по-долу Регистрационен формуляр (на англ. език) и да го изпратят до 07 октомври 2018 г. на следните адреси:  d.uzunova@mon.bg; v.grancharova@mon.bg